Tides, Alaska, (1339)
Tides

Keete Island Tides


<<   <   Jun 2022   >   >>

(today) Aug 18th tides, sunrise 5:30am-8:16pm, L 12:01am 1.23ft, H 5:59am 9.91ft, L 11:43am 2.76ft, H 6:00pm 11.83ft

Jun 2022 Tide Chart Calendar, Keete Island

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/1 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/2 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/3 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/4
Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/5 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/6 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/7 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/8 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/9 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/10 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/11
Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/12 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/13 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/14 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/15 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/16 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/17 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/18
Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/19 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/20 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/21 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/22 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/23 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/24 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/25
Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/26 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/27 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/28 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/29 Tide chart for Keete Island, Alaska on 2022/06/30  

Jun 2022 Tide Tables, Keete Island

- Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Sun Moon
6/1 N/A  H  12'9" 1:45AM 13'9"  L  -1'0" 8:51AM 11'10"  H  10'9" 3:21PM 6'10"  L  3'11" 8:38PM 8'6" 04:18-21:18 05:22-00:00
6/2 8'6"  H  12'5" 2:19AM 13'3"  L  -0'9" 9:27AM 11'4"  H  10'6" 4:01PM 6'5"  L  4'1" 9:15PM 7'11" 04:17-21:20 06:14-00:10
6/3 7'11"  H  12'1" 2:54AM 12'6"  L  -0'5" 10:05AM 10'9"  H  10'3" 4:43PM 6'0"  L  4'3" 9:56PM 7'3" 04:16-21:21 07:19-00:48
6/4 7'3"  H  11'7" 3:32AM 11'8"  L  -0'1" 10:46AM 10'2"  H  10'1" 5:29PM 5'8"  L  4'5" 10:44PM 6'6" 04:15-21:22 08:33-01:15
6/5 6'6"  H  11'0" 4:15AM 10'8"  L  0'3" 11:29AM 9'9"  H  10'1" 6:17PM 5'8"  L  4'4" 11:44PM 5'11" 04:14-21:23 09:50-01:34
6/6 5'11"  H  10'4" 5:07AM 9'7"  L  0'8" 12:16PM 9'6"  H  10'3" 7:07PM 6'1" - - - - 04:14-21:24 11:09-01:47
6/7 6'1"  L  4'1" 12:56AM 5'8"  H  9'9" 6:13AM 8'7"  L  1'1" 1:07PM 9'5"  H  10'7" 7:55PM 7'1" 04:13-21:25 12:28-01:58
6/8 7'1"  L  3'5" 2:10AM 5'11"  H  9'4" 7:33AM 7'9"  L  1'7" 2:01PM 9'6"  H  11'1" 8:40PM 8'8" 04:12-21:26 13:48-02:08
6/9 8'8"  L  2'5" 3:16AM 6'11"  H  9'4" 8:54AM 7'4"  L  1'11" 2:56PM 9'9"  H  11'9" 9:23PM 10'7" 04:12-21:27 15:11-02:16
6/10 10'7"  L  1'2" 4:13AM 8'6"  H  9'8" 10:09AM 7'4"  L  2'4" 3:50PM 10'2"  H  12'6" 10:06PM 12'7" 04:11-21:28 16:39-02:26
6/11 12'7"  L  -0'0" 5:04AM 10'3"  H  10'2" 11:13AM 7'7"  L  2'7" 4:43PM 10'8"  H  13'3" 10:49PM 14'7" 04:11-21:29 18:12-02:37
6/12 14'7"  L  -1'3" 5:52AM 12'0"  H  10'9" 12:10PM 7'11"  L  2'9" 5:34PM 11'1"  H  13'11" 11:33PM 16'2" 04:11-21:29 19:50-02:52
6/13 16'2"  L  -2'3" 6:40AM 13'6"  H  11'3" 1:03PM 8'4"  L  2'11" 6:25PM 11'6" - - - - 04:10-21:30 21:26-03:15
6/14 11'6"  H  14'5" 12:19AM 17'3"  L  -2'10" 7:27AM 14'6"  H  11'7" 1:54PM 8'7"  L  2'11" 7:15PM 11'7" 04:10-21:31 22:48-03:51
6/15 11'7"  H  14'7" 1:07AM 17'9"  L  -3'2" 8:15AM 14'11"  H  11'9" 2:44PM 8'9"  L  3'0" 8:06PM 11'5" 04:10-21:31 23:47-04:48
6/16 11'5"  H  14'5" 1:56AM 17'7"  L  -3'1" 9:04AM 14'10"  H  11'9" 3:34PM 8'8"  L  3'0" 8:59PM 10'11" 04:10-21:32 00:00-06:08
6/17 10'11"  H  14'0" 2:47AM 16'8"  L  -2'8" 9:53AM 14'4"  H  11'8" 4:25PM 8'7"  L  3'0" 9:56PM 10'1" 04:10-21:32 00:24-07:41
6/18 10'1"  H  13'2" 3:40AM 15'2"  L  -1'11" 10:43AM 13'7"  H  11'7" 5:18PM 8'6"  L  3'0" 10:59PM 9'1" 04:10-21:32 00:47-09:16
6/19 9'1"  H  12'2" 4:38AM 13'3"  L  -1'1" 11:35AM 12'8"  H  11'6" 6:12PM 8'7" - - - - 04:10-21:33 01:03-10:47
6/20 8'7"  L  2'11" 12:08AM 8'1"  H  11'1" 5:43AM 11'2"  L  -0'1" 12:28PM 11'8"  H  11'7" 7:06PM 9'0" 04:10-21:33 01:14-12:13
6/21 9'0"  L  2'7" 1:23AM 7'6"  H  10'1" 6:56AM 9'2"  L  0'10" 1:23PM 10'10"  H  11'8" 7:59PM 9'8" 04:10-21:33 01:24-13:34
6/22 9'8"  L  2'0" 2:38AM 7'5"  H  9'5" 8:18AM 7'8"  L  1'9" 2:19PM 10'0"  H  11'10" 8:50PM 10'6" 04:10-21:33 01:32-14:53
6/23 10'6"  L  1'3" 3:45AM 7'11"  H  9'3" 9:39AM 6'8"  L  2'7" 3:16PM 9'5"  H  12'0" 9:37PM 11'5" 04:11-21:33 01:41-16:11
6/24 11'5"  L  0'7" 4:42AM 8'10"  H  9'5" 10:51AM 6'3"  L  3'2" 4:11PM 9'0"  H  12'2" 10:20PM 12'3" 04:11-21:33 01:51-17:29
6/25 12'3"  L  -0'0" 5:30AM 9'9"  H  9'9" 11:50AM 6'2"  L  3'7" 5:02PM 8'9"  H  12'4" 11:00PM 12'10" 04:11-21:33 02:04-18:46
6/26 12'10"  L  -0'5" 6:12AM 10'7"  H  10'1" 12:38PM 6'3"  L  3'10" 5:49PM 8'8"  H  12'6" 11:39PM 13'3" 04:12-21:33 02:21-20:01
6/27 13'3"  L  -0'9" 6:49AM 11'3"  H  10'5" 1:19PM 6'6"  L  3'11" 6:31PM 8'8" - - - - 04:13-21:33 02:45-21:09
6/28 8'8"  H  12'7" 12:16AM 13'7"  L  -1'0" 7:26AM 11'7"  H  10'7" 1:56PM 6'8"  L  3'11" 7:10PM 8'8" 04:13-21:33 03:20-22:06
6/29 8'8"  H  12'7" 12:52AM 13'9"  L  -1'1" 8:01AM 11'10"  H  10'8" 2:31PM 6'10"  L  3'10" 7:47PM 8'9" 04:14-21:33 04:08-22:49
6/30 8'9"  H  12'7" 1:28AM 13'9"  L  -1'1" 8:35AM 11'11"  H  10'9" 3:06PM 6'11"  L  3'9" 8:24PM N/A 04:14-21:32 05:10-23:19

Jun 2022 Tides, Keete IslandJun 1st (Wed) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:18am-9:18pm, H 1:45am 12.76ft, L 8:51am -1.07ft, H 3:21pm 10.79ft, L 8:38pm 3.93ft

Jun 2nd (Thu) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:17am-9:20pm, H 2:19am 12.48ft, L 9:27am -0.81ft, H 4:01pm 10.57ft, L 9:15pm 4.14ft

Jun 3rd (Fri) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:16am-9:21pm, H 2:54am 12.09ft, L 10:05am -0.47ft, H 4:43pm 10.33ft, L 9:56pm 4.32ft

Jun 4th (Sat) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:15am-9:22pm, H 3:32am 11.59ft, L 10:46am -0.09ft, H 5:29pm 10.15ft, L 10:44pm 4.44ft

Jun 5th (Sun) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:14am-9:23pm, H 4:15am 11.01ft, L 11:29am 0.31ft, H 6:17pm 10.11ft, L 11:44pm 4.41ft

Jun 6th (Mon) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:14am-9:24pm, H 5:07am 10.38ft, L 12:16pm 0.73ft, H 7:07pm 10.25ft

Jun 7th (Tue) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:13am-9:25pm, L 12:56am 4.12ft, H 6:13am 9.79ft, L 1:07pm 1.16ft, H 7:55pm 10.60ft

Jun 8th (Wed) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:12am-9:26pm, L 2:10am 3.45ft, H 7:33am 9.41ft, L 2:01pm 1.59ft, H 8:40pm 11.14ft

Jun 9th (Thu) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:12am-9:27pm, L 3:16am 2.44ft, H 8:54am 9.39ft, L 2:56pm 1.99ft, H 9:23pm 11.82ft

Jun 10th (Fri) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:11am-9:28pm, L 4:13am 1.21ft, H 10:09am 9.72ft, L 3:50pm 2.34ft, H 10:06pm 12.58ft

Jun 11th (Sat) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:11am-9:29pm, L 5:04am -0.08ft, H 11:13am 10.24ft, L 4:43pm 2.61ft, H 10:49pm 13.32ft

Jun 12th (Sun) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:11am-9:29pm, L 5:52am -1.28ft, H 12:10pm 10.80ft, L 5:34pm 2.81ft, H 11:33pm 13.97ft

Jun 13th (Mon) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:30pm, L 6:40am -2.25ft, H 1:03pm 11.29ft, L 6:25pm 2.92ft

Jun 14th (Tue) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:31pm, H 12:19am 14.43ft, L 7:27am -2.90ft, H 1:54pm 11.62ft, L 7:15pm 2.98ft

Jun 15th (Wed) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:31pm, H 1:07am 14.63ft, L 8:15am -3.19ft, H 2:44pm 11.77ft, L 8:06pm 3.01ft

Jun 16th (Thu) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:32pm, H 1:56am 14.49ft, L 9:04am -3.10ft, H 3:34pm 11.78ft, L 8:59pm 3.04ft

Jun 17th (Fri) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:32pm, H 2:47am 14.02ft, L 9:53am -2.68ft, H 4:25pm 11.71ft, L 9:56pm 3.07ft

Jun 18th (Sat) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:32pm, H 3:40am 13.22ft, L 10:43am -1.99ft, H 5:18pm 11.62ft, L 10:59pm 3.07ft

Jun 19th (Sun) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:33pm, H 4:38am 12.20ft, L 11:35am -1.10ft, H 6:12pm 11.58ft

Jun 20th (Mon) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:33pm, L 12:08am 2.94ft, H 5:43am 11.09ft, L 12:28pm -0.11ft, H 7:06pm 11.62ft

Jun 21st (Tue) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:33pm, L 1:23am 2.61ft, H 6:56am 10.12ft, L 1:23pm 0.89ft, H 7:59pm 11.73ft

Jun 22nd (Wed) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:10am-9:33pm, L 2:38am 2.04ft, H 8:18am 9.49ft, L 2:19pm 1.82ft, H 8:50pm 11.89ft

Jun 23rd (Thu) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:11am-9:33pm, L 3:45am 1.32ft, H 9:39am 9.30ft, L 3:16pm 2.61ft, H 9:37pm 12.07ft

Jun 24th (Fri) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:11am-9:33pm, L 4:42am 0.60ft, H 10:51am 9.47ft, L 4:11pm 3.21ft, H 10:20pm 12.24ft

Jun 25th (Sat) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:11am-9:33pm, L 5:30am -0.01ft, H 11:50am 9.80ft, L 5:02pm 3.62ft, H 11:00pm 12.39ft

Jun 26th (Sun) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:12am-9:33pm, L 6:12am -0.48ft, H 12:38pm 10.15ft, L 5:49pm 3.84ft, H 11:39pm 12.52ft

Jun 27th (Mon) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:13am-9:33pm, L 6:49am -0.81ft, H 1:19pm 10.44ft, L 6:31pm 3.92ft

Jun 28th (Tue) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:13am-9:33pm, H 12:16am 12.62ft, L 7:26am -1.02ft, H 1:56pm 10.64ft, L 7:10pm 3.92ft

Jun 29th (Wed) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:14am-9:33pm, H 12:52am 12.66ft, L 8:01am -1.13ft, H 2:31pm 10.74ft, L 7:47pm 3.86ft

Jun 30th (Thu) Tides for (1339) Keete Island. sunrise 4:14am-9:32pm, H 1:28am 12.61ft, L 8:35am -1.15ft, H 3:06pm 10.77ft, L 8:24pm 3.80ft