Tides, Alaska, (2707)
Tides

Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet Tides


<<   <   Aug 2022   >   >>

(today) Aug 14th tides for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, sunrise 5:17am-8:53pm, H 3:06am 19.38ft, L 9:26am -3.24ft, H 3:52pm 18.24ft, L 9:49pm -0.34ft

Aug 2022 Tide Chart Calendar, Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/1 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/2 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/3 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/4 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/5 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/6
Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/7 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/8 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/9 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/10 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/11 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/12 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/13
Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/14 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/15 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/16 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/17 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/18 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/19 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/20
Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/21 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/22 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/23 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/24 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/25 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/26 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/27
Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/28 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/29 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/30 Tide chart for Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet, Alaska on 2022/08/31  

Aug 2022 Tide Tables, Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet

- Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Sun Moon
8/1 N/A  H  16'4" 3:42AM 17'2"  L  -0'9" 10:04AM 16'6"  H  15'8" 4:28PM 13'2"  L  2'6" 10:23PM 13'0" 04:47-21:26 09:26-22:47
8/2 13'0"  H  15'7" 4:18AM 15'7"  L  0'0" 10:37AM 15'9"  H  15'9" 4:59PM 13'3"  L  2'5" 11:04PM 12'1" 04:50-21:24 10:51-22:50
8/3 12'1"  H  14'7" 4:58AM 13'5"  L  1'1" 11:13AM 14'7"  H  15'9" 5:34PM 13'3"  L  2'5" 11:51PM 11'0" 04:52-21:21 12:18-22:52
8/4 11'0"  H  13'5" 5:47AM 10'11"  L  2'6" 11:54AM 13'2"  H  15'8" 6:16PM 13'3" - - - - 04:54-21:19 13:50-22:56
8/5 13'3"  L  2'5" 12:47AM 9'10"  H  12'4" 6:49AM 8'5"  L  3'11" 12:46PM 11'8"  H  15'7" 7:09PM 13'3" 04:56-21:16 15:27-23:03
8/6 13'3"  L  2'3" 1:55AM 9'3"  H  11'7" 8:13AM 6'6"  L  5'1" 1:53PM 10'6"  H  15'8" 8:15PM 13'11" 04:59-21:14 17:09-23:14
8/7 13'11"  L  1'8" 3:13AM 10'0"  H  11'9" 9:51AM 6'1"  L  5'8" 3:17PM 10'5"  H  16'1" 9:28PM 15'6" 05:01-21:11 18:52-23:38
8/8 15'6"  L  0'7" 4:29AM 12'2"  H  12'9" 11:13AM 7'5"  L  5'3" 4:38PM 11'8"  H  17'0" 10:39PM 17'10" 05:03-21:09 20:17-00:00
8/9 17'10"  L  -0'10" 5:34AM 15'0"  H  14'1" 12:16PM 9'11"  L  4'2" 5:45PM 13'11"  H  18'1" 11:42PM 20'4" 05:06-21:06 21:08-00:28
8/10 20'4"  L  -2'3" 6:29AM 17'9"  H  15'6" 1:07PM 12'8"  L  2'9" 6:42PM 16'3" - - - - 05:08-21:04 21:33-01:55
8/11 16'3"  H  19'1" 12:39AM 22'6"  L  -3'4" 7:18AM 20'1"  H  16'8" 1:52PM 15'2"  L  1'5" 7:32PM 18'3" 05:10-21:01 21:45-03:43
8/12 18'3"  H  19'9" 1:31AM 23'9"  L  -3'11" 8:03AM 21'6"  H  17'7" 2:34PM 17'2"  L  0'5" 8:19PM 19'5" 05:13-20:59 21:52-05:33
8/13 19'5"  H  19'10" 2:20AM 23'9"  L  -3'11" 8:46AM 22'0"  H  18'1" 3:14PM 18'4"  L  -0'2" 9:04PM 19'7" 05:15-20:56 21:56-07:18
8/14 19'7"  H  19'4" 3:06AM 22'7"  L  -3'2" 9:26AM 21'5"  H  18'2" 3:52PM 18'6"  L  -0'4" 9:49PM 18'7" 05:17-20:53 21:59-08:56
8/15 18'7"  H  18'3" 3:51AM 20'3"  L  -1'11" 10:06AM 19'10"  H  17'11" 4:29PM 17'11"  L  -0'0" 10:34PM 16'9" 05:19-20:50 22:02-10:29
8/16 16'9"  H  16'9" 4:36AM 17'0"  L  -0'2" 10:45AM 17'6"  H  17'3" 5:06PM 16'6"  L  0'8" 11:20PM 14'3" 05:22-20:48 22:05-12:00
8/17 14'3"  H  15'0" 5:22AM 13'3"  L  1'8" 11:26AM 14'7"  H  16'4" 5:45PM 14'8" - - - - 05:24-20:45 22:09-13:28
8/18 14'8"  L  1'7" 12:11AM 11'7"  H  13'3" 6:15AM 9'6"  L  3'8" 12:09PM 11'6"  H  15'3" 6:28PM 12'8" 05:26-20:42 22:16-14:58
8/19 12'8"  L  2'7" 1:08AM 9'1"  H  11'9" 7:21AM 6'2"  L  5'6" 1:03PM 8'9"  H  14'4" 7:22PM 11'0" 05:29-20:39 22:26-16:25
8/20 11'0"  L  3'3" 2:18AM 7'8"  H  10'11" 8:52AM 4'2"  L  6'9" 2:18PM 6'11"  H  13'8" 8:30PM 10'4" 05:31-20:37 22:44-17:48
8/21 10'4"  L  3'4" 3:37AM 7'10"  H  11'2" 10:30AM 4'0"  L  7'1" 3:48PM 6'6"  H  13'8" 9:45PM 10'10" 05:33-20:34 23:18-18:59
8/22 10'10"  L  2'9" 4:49AM 9'2"  H  12'0" 11:39AM 5'4"  L  6'7" 5:02PM 7'7"  H  14'3" 10:51PM 12'4" 05:36-20:31 00:00-19:50
8/23 12'4"  L  1'10" 5:44AM 11'1"  H  12'11" 12:25PM 7'3"  L  5'8" 5:54PM 9'5"  H  15'1" 11:43PM 14'2" 05:38-20:28 00:13-20:20
8/24 14'2"  L  0'10" 6:26AM 13'0"  H  13'11" 1:00PM 9'3"  L  4'7" 6:36PM 11'4" - - - - 05:40-20:25 01:27-20:37
8/25 11'4"  H  16'0" 12:27AM 16'0"  L  -0'0" 7:02AM 14'9"  H  14'9" 1:31PM 11'2"  L  3'6" 7:12PM 13'2" 05:43-20:22 02:52-20:46
8/26 13'2"  H  16'9" 1:05AM 17'6"  L  -0'9" 7:34AM 16'4"  H  15'6" 1:59PM 12'11"  L  2'7" 7:45PM 14'8" 05:45-20:19 04:19-20:52
8/27 14'8"  H  17'3" 1:41AM 18'6"  L  -1'3" 8:04AM 17'5"  H  16'2" 2:27PM 14'5"  L  1'9" 8:17PM 15'8" 05:47-20:17 05:46-20:55
8/28 15'8"  H  17'6" 2:15AM 18'10"  L  -1'4" 8:34AM 18'1"  H  16'8" 2:53PM 15'7"  L  1'1" 8:48PM 16'3" 05:49-20:14 07:13-20:58
8/29 16'3"  H  17'4" 2:49AM 18'6"  L  -1'1" 9:03AM 18'3"  H  17'1" 3:20PM 16'5"  L  0'7" 9:21PM 16'3" 05:52-20:11 08:38-21:00
8/30 16'3"  H  16'11" 3:23AM 17'5"  L  -0'5" 9:34AM 17'9"  H  17'3" 3:47PM 16'10"  L  0'5" 9:56PM 15'8" 05:54-20:08 10:06-21:02
8/31 15'8"  H  16'1" 3:59AM 15'7"  L  0'6" 10:06AM 16'8"  H  17'3" 4:17PM 16'9"  L  0'6" 10:35PM N/A 05:56-20:05 11:36-21:06

Aug 2022 Tides, Taiyasanka Harbor, Taiya InletAug 1st (Mon) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 4:47am-9:26pm, H 3:42am 16.38ft, L 10:04am -0.82ft, H 4:28pm 15.74ft, L 10:23pm 2.55ft

Aug 2nd (Tue) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 4:50am-9:24pm, H 4:18am 15.62ft, L 10:37am 0.02ft, H 4:59pm 15.81ft, L 11:04pm 2.49ft

Aug 3rd (Wed) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 4:52am-9:21pm, H 4:58am 14.64ft, L 11:13am 1.15ft, H 5:34pm 15.81ft, L 11:51pm 2.49ft

Aug 4th (Thu) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 4:54am-9:19pm, H 5:47am 13.49ft, L 11:54am 2.50ft, H 6:16pm 15.74ft

Aug 5th (Fri) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 4:56am-9:16pm, L 12:47am 2.49ft, H 6:49am 12.36ft, L 12:46pm 3.92ft, H 7:09pm 15.65ft

Aug 6th (Sat) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 4:59am-9:14pm, L 1:55am 2.33ft, H 8:13am 11.62ft, L 1:53pm 5.12ft, H 8:15pm 15.70ft

Aug 7th (Sun) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:01am-9:11pm, L 3:13am 1.74ft, H 9:51am 11.77ft, L 3:17pm 5.68ft, H 9:28pm 16.15ft

Aug 8th (Mon) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:03am-9:09pm, L 4:29am 0.60ft, H 11:13am 12.77ft, L 4:38pm 5.29ft, H 10:39pm 17.02ft

Aug 9th (Tue) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:06am-9:06pm, L 5:34am -0.86ft, H 12:16pm 14.14ft, L 5:45pm 4.20ft, H 11:42pm 18.12ft

Aug 10th (Wed) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:08am-9:04pm, L 6:29am -2.29ft, H 1:07pm 15.51ft, L 6:42pm 2.82ft

Aug 11th (Thu) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:10am-9:01pm, H 12:39am 19.13ft, L 7:18am -3.39ft, H 1:52pm 16.70ft, L 7:32pm 1.48ft

Aug 12th (Fri) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:13am-8:59pm, H 1:31am 19.78ft, L 8:03am -3.98ft, H 2:34pm 17.60ft, L 8:19pm 0.42ft

Aug 13th (Sat) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:15am-8:56pm, H 2:20am 19.88ft, L 8:46am -3.94ft, H 3:14pm 18.13ft, L 9:04pm -0.21ft

Aug 14th (Sun) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:17am-8:53pm, H 3:06am 19.38ft, L 9:26am -3.24ft, H 3:52pm 18.24ft, L 9:49pm -0.34ft

Aug 15th (Mon) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:19am-8:50pm, H 3:51am 18.30ft, L 10:06am -1.96ft, H 4:29pm 17.94ft, L 10:34pm -0.00ft

Aug 16th (Tue) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:22am-8:48pm, H 4:36am 16.78ft, L 10:45am -0.24ft, H 5:06pm 17.27ft, L 11:20pm 0.72ft

Aug 17th (Wed) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:24am-8:45pm, H 5:22am 15.03ft, L 11:26am 1.74ft, H 5:45pm 16.35ft

Aug 18th (Thu) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:26am-8:42pm, L 12:11am 1.66ft, H 6:15am 13.26ft, L 12:09pm 3.74ft, H 6:28pm 15.31ft

Aug 19th (Fri) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:29am-8:39pm, L 1:08am 2.62ft, H 7:21am 11.77ft, L 1:03pm 5.54ft, H 7:22pm 14.34ft

Aug 20th (Sat) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:31am-8:37pm, L 2:18am 3.29ft, H 8:52am 10.98ft, L 2:18pm 6.81ft, H 8:30pm 13.73ft

Aug 21st (Sun) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:33am-8:34pm, L 3:37am 3.37ft, H 10:30am 11.21ft, L 3:48pm 7.16ft, H 9:45pm 13.72ft

Aug 22nd (Mon) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:36am-8:31pm, L 4:49am 2.81ft, H 11:39am 12.04ft, L 5:02pm 6.65ft, H 10:51pm 14.29ft

Aug 23rd (Tue) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:38am-8:28pm, L 5:44am 1.90ft, H 12:25pm 12.99ft, L 5:54pm 5.70ft, H 11:43pm 15.14ft

Aug 24th (Wed) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:40am-8:25pm, L 6:26am 0.90ft, H 1:00pm 13.92ft, L 6:36pm 4.63ft

Aug 25th (Thu) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:43am-8:22pm, H 12:27am 16.02ft, L 7:02am -0.04ft, H 1:31pm 14.77ft, L 7:12pm 3.56ft

Aug 26th (Fri) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:45am-8:19pm, H 1:05am 16.78ft, L 7:34am -0.80ft, H 1:59pm 15.55ft, L 7:45pm 2.60ft

Aug 27th (Sat) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:47am-8:17pm, H 1:41am 17.29ft, L 8:04am -1.28ft, H 2:27pm 16.21ft, L 8:17pm 1.77ft

Aug 28th (Sun) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:49am-8:14pm, H 2:15am 17.50ft, L 8:34am -1.41ft, H 2:53pm 16.74ft, L 8:48pm 1.11ft

Aug 29th (Mon) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:52am-8:11pm, H 2:49am 17.39ft, L 9:03am -1.15ft, H 3:20pm 17.12ft, L 9:21pm 0.65ft

Aug 30th (Tue) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:54am-8:08pm, H 3:23am 16.94ft, L 9:34am -0.48ft, H 3:47pm 17.32ft, L 9:56pm 0.45ft

Aug 31st (Wed) Tides for (2707) Taiyasanka Harbor, Taiya Inlet. sunrise 5:56am-8:05pm, H 3:59am 16.16ft, L 10:06am 0.57ft, H 4:17pm 17.30ft, L 10:35pm 0.54ft