Tides, California, (1432)
Tides

Petaluma River, Lakeville Tides


<<   <   Aug 2022   >   >>

(today) Aug 8th tides for Petaluma River, Lakeville, sunrise 6:19am-8:12pm, L 5:53am -0.35ft, H 12:33pm 4.80ft, L 5:20pm 2.56ft, H 10:49pm 7.44ft

Aug 2022 Tide Chart Calendar, Petaluma River, Lakeville

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/1 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/2 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/3 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/4 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/5 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/6
Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/7 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/8 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/9 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/10 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/11 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/12 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/13
Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/14 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/15 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/16 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/17 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/18 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/19 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/20
Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/21 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/22 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/23 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/24 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/25 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/26 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/27
Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/28 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/29 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/30 Tide chart for Petaluma River, Lakeville, California on 2022/08/31  

Aug 2022 Tide Tables, Petaluma River, Lakeville

- Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Sun Moon
8/1 N/A  H  6'1" 3:51AM 6'0"  L  0'1" 11:15AM 5'7"  H  5'8" 5:33PM 3'8"  L  2'0" 11:38PM 3'7" 06:12-20:19 09:55-22:45
8/2 3'7"  H  5'7" 4:36AM 5'2"  L  0'5" 11:49AM 5'5"  H  5'10" 6:04PM 4'1" - - - - 06:13-20:18 10:57-23:09
8/3 4'1"  L  1'9" 12:32AM 3'4"  H  5'1" 5:30AM 4'3"  L  0'10" 12:25PM 5'3"  H  6'1" 6:38PM 4'7" 06:14-20:17 12:00-23:33
8/4 4'7"  L  1'5" 1:33AM 3'1"  H  4'6" 6:37AM 3'3"  L  1'3" 1:06PM 5'0"  H  6'3" 7:17PM 5'3" 06:15-20:16 13:06-00:00
8/5 5'3"  L  1'0" 2:40AM 3'1"  H  4'2" 8:06AM 2'4"  L  1'9" 1:56PM 4'9"  H  6'6" 8:01PM 5'11" 06:16-20:15 14:16-00:01
8/6 5'11"  L  0'7" 3:48AM 3'6"  H  4'1" 9:53AM 1'10"  L  2'2" 2:58PM 4'7"  H  6'10" 8:53PM 6'8" 06:17-20:14 15:28-00:34
8/7 6'8"  L  0'1" 4:53AM 4'3"  H  4'4" 11:27AM 1'11"  L  2'5" 4:09PM 4'7"  H  7'1" 9:50PM 7'5" 06:18-20:13 16:42-01:14
8/8 7'5"  L  -0'4" 5:53AM 5'1"  H  4'9" 12:33PM 2'2"  L  2'6" 5:20PM 4'10"  H  7'5" 10:49PM 8'2" 06:19-20:12 17:52-02:04
8/9 8'2"  L  -0'8" 6:48AM 5'10"  H  5'2" 1:24PM 2'8"  L  2'5" 6:23PM 5'2"  H  7'8" 11:47PM 8'8" 06:19-20:10 18:56-03:05
8/10 8'8"  L  -0'11" 7:40AM 6'5"  H  5'6" 2:08PM 3'2"  L  2'3" 7:21PM 5'6" - - - - 06:20-20:09 19:48-04:17
8/11 5'6"  H  7'10" 12:43AM 8'11"  L  -1'0" 8:27AM 6'10"  H  5'9" 2:48PM 3'8"  L  2'0" 8:15PM 5'9" 06:21-20:08 20:31-05:35
8/12 5'9"  H  7'10" 1:37AM 8'10"  L  -1'0" 9:12AM 6'11"  H  5'11" 3:27PM 4'1"  L  1'9" 9:08PM 5'9" 06:22-20:07 21:06-06:52
8/13 5'9"  H  7'7" 2:29AM 8'4"  L  -0'9" 9:55AM 6'11"  H  6'1" 4:04PM 4'6"  L  1'7" 10:02PM 5'6" 06:23-20:06 21:36-08:08
8/14 5'6"  H  7'1" 3:21AM 7'6"  L  -0'4" 10:37AM 6'8"  H  6'3" 4:42PM 4'10"  L  1'4" 10:57PM 5'1" 06:24-20:04 22:03-09:19
8/15 5'1"  H  6'6" 4:15AM 6'4"  L  0'1" 11:18AM 6'3"  H  6'4" 5:18PM 5'1"  L  1'3" 11:54PM 4'6" 06:25-20:03 22:28-10:27
8/16 4'6"  H  5'9" 5:12AM 5'1"  L  0'8" 12:00PM 5'8"  H  6'5" 5:56PM 5'3" - - - - 06:26-20:02 22:54-11:33
8/17 5'3"  L  1'1" 12:55AM 3'11"  H  5'1" 6:18AM 3'9"  L  1'3" 12:44PM 5'1"  H  6'4" 6:35PM 5'4" 06:26-20:00 23:21-12:38
8/18 5'4"  L  0'11" 2:02AM 3'6"  H  4'6" 7:38AM 2'8"  L  1'9" 1:35PM 4'5"  H  6'3" 7:18PM 5'5" 06:27-19:59 23:51-13:41
8/19 5'5"  L  0'9" 3:11AM 3'6"  H  4'4" 9:16AM 2'0"  L  2'3" 2:35PM 3'11"  H  6'2" 8:06PM 5'7" 06:28-19:58 00:00-14:43
8/20 5'7"  L  0'7" 4:19AM 3'10"  H  4'5" 10:51AM 1'11"  L  2'6" 3:46PM 3'7"  H  6'2" 8:59PM 5'9" 06:29-19:56 00:25-15:44
8/21 5'9"  L  0'5" 5:21AM 4'3"  H  4'9" 11:59AM 2'1"  L  2'8" 4:54PM 3'6"  H  6'2" 9:55PM 5'11" 06:30-19:55 01:05-16:40
8/22 5'11"  L  0'3" 6:14AM 4'9"  H  5'0" 12:48PM 2'4"  L  2'7" 5:53PM 3'8"  H  6'4" 10:49PM 6'2" 06:31-19:54 01:51-17:32
8/23 6'2"  L  0'1" 6:58AM 5'0"  H  5'2" 1:26PM 2'7"  L  2'6" 6:41PM 3'11"  H  6'6" 11:37PM 6'5" 06:32-19:52 02:44-18:17
8/24 6'5"  L  0'0" 7:36AM 5'3"  H  5'3" 1:58PM 2'11"  L  2'4" 7:23PM 4'3" - - - - 06:33-19:51 03:41-18:56
8/25 4'3"  H  6'7" 12:21AM 6'8"  L  -0'0" 8:10AM 5'5"  H  5'4" 2:25PM 3'2"  L  2'2" 7:59PM 4'5" 06:33-19:49 04:41-19:30
8/26 4'5"  H  6'8" 1:02AM 6'9"  L  -0'0" 8:41AM 5'6"  H  5'6" 2:51PM 3'5"  L  2'0" 8:35PM 4'7" 06:34-19:48 05:43-19:59
8/27 4'7"  H  6'8" 1:41AM 6'8"  L  -0'0" 9:10AM 5'7"  H  5'7" 3:16PM 3'9"  L  1'10" 9:09PM 4'8" 06:35-19:47 06:46-20:25
8/28 4'8"  H  6'6" 2:20AM 6'5"  L  0'1" 9:38AM 5'8"  H  5'9" 3:40PM 4'1"  L  1'7" 9:46PM 4'8" 06:36-19:45 07:48-20:50
8/29 4'8"  H  6'3" 3:01AM 5'11"  L  0'4" 10:07AM 5'7"  H  5'11" 4:06PM 4'6"  L  1'5" 10:26PM 4'6" 06:37-19:43 08:51-21:13
8/30 4'6"  H  5'11" 3:44AM 5'3"  L  0'7" 10:38AM 5'5"  H  6'1" 4:34PM 4'11"  L  1'2" 11:11PM 4'3" 06:38-19:42 09:54-21:37
8/31 4'3"  H  5'5" 4:34AM 4'5"  L  1'0" 11:11AM 5'2"  H  6'3" 5:06PM N/A - - - - 06:39-19:41 10:59-22:04

Aug 2022 Tides, Petaluma River, LakevilleAug 1st (Mon) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:12am-8:19pm, H 3:51am 6.10ft, L 11:15am 0.10ft, H 5:33pm 5.69ft, L 11:38pm 2.01ft

Aug 2nd (Tue) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:13am-8:18pm, H 4:36am 5.65ft, L 11:49am 0.43ft, H 6:04pm 5.88ft

Aug 3rd (Wed) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:14am-8:17pm, L 12:32am 1.77ft, H 5:30am 5.12ft, L 12:25pm 0.84ft, H 6:38pm 6.09ft

Aug 4th (Thu) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:15am-8:16pm, L 1:33am 1.46ft, H 6:37am 4.58ft, L 1:06pm 1.31ft, H 7:17pm 6.33ft

Aug 5th (Fri) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:16am-8:15pm, L 2:40am 1.06ft, H 8:06am 4.18ft, L 1:56pm 1.79ft, H 8:01pm 6.57ft

Aug 6th (Sat) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:17am-8:14pm, L 3:48am 0.60ft, H 9:53am 4.12ft, L 2:58pm 2.21ft, H 8:53pm 6.84ft

Aug 7th (Sun) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:18am-8:13pm, L 4:53am 0.12ft, H 11:27am 4.40ft, L 4:09pm 2.48ft, H 9:50pm 7.13ft

Aug 8th (Mon) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:19am-8:12pm, L 5:53am -0.35ft, H 12:33pm 4.80ft, L 5:20pm 2.56ft, H 10:49pm 7.44ft

Aug 9th (Tue) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:19am-8:10pm, L 6:48am -0.73ft, H 1:24pm 5.18ft, L 6:23pm 2.49ft, H 11:47pm 7.71ft

Aug 10th (Wed) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:20am-8:09pm, L 7:40am -0.98ft, H 2:08pm 5.50ft, L 7:21pm 2.30ft

Aug 11th (Thu) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:21am-8:08pm, H 12:43am 7.87ft, L 8:27am -1.08ft, H 2:48pm 5.76ft, L 8:15pm 2.06ft

Aug 12th (Fri) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:22am-8:07pm, H 1:37am 7.86ft, L 9:12am -1.01ft, H 3:27pm 5.97ft, L 9:08pm 1.82ft

Aug 13th (Sat) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:23am-8:06pm, H 2:29am 7.62ft, L 9:55am -0.77ft, H 4:04pm 6.15ft, L 10:02pm 1.60ft

Aug 14th (Sun) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:24am-8:04pm, H 3:21am 7.16ft, L 10:37am -0.38ft, H 4:42pm 6.29ft, L 10:57pm 1.41ft

Aug 15th (Mon) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:25am-8:03pm, H 4:15am 6.53ft, L 11:18am 0.12ft, H 5:18pm 6.39ft, L 11:54pm 1.25ft

Aug 16th (Tue) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:26am-8:02pm, H 5:12am 5.80ft, L 12:00pm 0.69ft, H 5:56pm 6.42ft

Aug 17th (Wed) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:26am-8:00pm, L 12:55am 1.12ft, H 6:18am 5.10ft, L 12:44pm 1.28ft, H 6:35pm 6.39ft

Aug 18th (Thu) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:27am-7:59pm, L 2:02am 0.98ft, H 7:38am 4.56ft, L 1:35pm 1.83ft, H 7:18pm 6.32ft

Aug 19th (Fri) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:28am-7:58pm, L 3:11am 0.83ft, H 9:16am 4.35ft, L 2:35pm 2.28ft, H 8:06pm 6.24ft

Aug 20th (Sat) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:29am-7:56pm, L 4:19am 0.64ft, H 10:51am 4.49ft, L 3:46pm 2.56ft, H 8:59pm 6.20ft

Aug 21st (Sun) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:30am-7:55pm, L 5:21am 0.45ft, H 11:59am 4.77ft, L 4:54pm 2.67ft, H 9:55pm 6.23ft

Aug 22nd (Mon) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:31am-7:54pm, L 6:14am 0.27ft, H 12:48pm 5.02ft, L 5:53pm 2.64ft, H 10:49pm 6.34ft

Aug 23rd (Tue) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:32am-7:52pm, L 6:58am 0.12ft, H 1:26pm 5.19ft, L 6:41pm 2.53ft, H 11:37pm 6.50ft

Aug 24th (Wed) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:33am-7:51pm, L 7:36am 0.01ft, H 1:58pm 5.31ft, L 7:23pm 2.39ft

Aug 25th (Thu) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:33am-7:49pm, H 12:21am 6.64ft, L 8:10am -0.05ft, H 2:25pm 5.41ft, L 7:59pm 2.23ft

Aug 26th (Fri) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:34am-7:48pm, H 1:02am 6.72ft, L 8:41am -0.06ft, H 2:51pm 5.52ft, L 8:35pm 2.06ft

Aug 27th (Sat) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:35am-7:47pm, H 1:41am 6.70ft, L 9:10am -0.01ft, H 3:16pm 5.64ft, L 9:09pm 1.87ft

Aug 28th (Sun) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:36am-7:45pm, H 2:20am 6.57ft, L 9:38am 0.12ft, H 3:40pm 5.79ft, L 9:46pm 1.65ft

Aug 29th (Mon) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:37am-7:43pm, H 3:01am 6.32ft, L 10:07am 0.35ft, H 4:06pm 5.96ft, L 10:26pm 1.42ft

Aug 30th (Tue) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:38am-7:42pm, H 3:44am 5.95ft, L 10:38am 0.66ft, H 4:34pm 6.13ft, L 11:11pm 1.18ft

Aug 31st (Wed) Tides for (1432) Petaluma River, Lakeville. sunrise 6:39am-7:41pm, H 4:34am 5.49ft, L 11:11am 1.06ft, H 5:06pm 6.28ft