Tides, Maryland, (3029)
Tides

(Little Choptank River) Woolford, Church Creek Tides

<<   <   Sep 2022   >   >>

(today) Sep 30th, Sun 6:59am-6:48pm L 2:30am 0'11" H 6:57am 1'7" L 1:10pm 0'4" H 7:50pm 2'6"

Sep 2022 Tide Chart Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 

Sep 2022 Tide Tables


Sep 1st (Thu) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:34am-7:34pm L 2:24am 1'0" H 7:18am 1'10" L 1:51pm 0'5" H 8:16pm 2'4"

Sep 2nd (Fri) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:34am-7:32pm L 3:36am 1'1" H 8:05am 1'8" L 2:28pm 0'5" H 9:09pm 2'5"

Sep 3rd (Sat) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:35am-7:31pm L 4:54am 1'1" H 8:59am 1'6" L 3:13pm 0'5" H 10:06pm 2'6"

Sep 4th (Sun) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:36am-7:30pm L 6:09am 1'0" H 10:02am 1'5" L 4:10pm 0'5" H 11:08pm 2'6"

Sep 5th (Mon) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:37am-7:28pm L 7:14am 1'0" H 11:10am 1'5" L 5:19pm 0'6"

Sep 6th (Tue) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:38am-7:26pm H 12:14am 2'6" L 8:11am 0'11" H 12:20pm 1'6" L 6:35pm 0'6"

Sep 7th (Wed) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:39am-7:25pm H 1:18am 2'6" L 9:00am 0'10" H 1:25pm 1'7" L 7:49pm 0'5"

Sep 8th (Thu) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:40am-7:23pm H 2:19am 2'6" L 9:45am 0'9" H 2:26pm 1'9" L 8:58pm 0'5"

Sep 9th (Fri) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:41am-7:22pm H 3:13am 2'5" L 10:26am 0'8" H 3:22pm 1'11" L 10:00pm 0'5"

Sep 10th (Sat) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:41am-7:20pm H 4:02am 2'5" L 11:05am 0'8" H 4:16pm 2'0" L 10:59pm 0'6"

Sep 11th (Sun) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:42am-7:19pm H 4:46am 2'3" L 11:41am 0'7" H 5:08pm 2'2" L 11:55pm 0'7"

Sep 12th (Mon) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:43am-7:17pm H 5:28am 2'2" L 12:14pm 0'6" H 5:59pm 2'3"

Sep 13th (Tue) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:44am-7:16pm L 12:53am 0'9" H 6:07am 2'0" L 12:46pm 0'6" H 6:50pm 2'4"

Sep 14th (Wed) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:45am-7:14pm L 1:53am 0'11" H 6:47am 1'10" L 1:17pm 0'5" H 7:40pm 2'4"

Sep 15th (Thu) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:46am-7:12pm L 2:57am 1'0" H 7:28am 1'8" L 1:49pm 0'6" H 8:31pm 2'4"

Sep 16th (Fri) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:47am-7:11pm L 4:04am 1'1" H 8:13am 1'6" L 2:26pm 0'6" H 9:24pm 2'3"

Sep 17th (Sat) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:48am-7:09pm L 5:13am 1'2" H 9:04am 1'5" L 3:10pm 0'7" H 10:19pm 2'3"

Sep 18th (Sun) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:48am-7:08pm L 6:16am 1'1" H 10:02am 1'4" L 4:04pm 0'8" H 11:17pm 2'2"

Sep 19th (Mon) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:49am-7:06pm L 7:10am 1'1" H 11:07am 1'5" L 5:08pm 0'9"

Sep 20th (Tue) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:50am-7:04pm H 12:14am 2'2" L 7:56am 1'0" H 12:10pm 1'5" L 6:16pm 0'9"

Sep 21st (Wed) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:51am-7:03pm H 1:07am 2'1" L 8:34am 1'0" H 1:09pm 1'6" L 7:19pm 0'9"

Sep 22nd (Thu) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:52am-7:01pm H 1:53am 2'1" L 9:09am 0'11" H 2:01pm 1'7" L 8:16pm 0'9"

Sep 23rd (Fri) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:53am-7:00pm H 2:33am 2'1" L 9:40am 0'10" H 2:47pm 1'9" L 9:07pm 0'9"

Sep 24th (Sat) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:54am-6:58pm H 3:09am 2'1" L 10:10am 0'9" H 3:30pm 1'10" L 9:55pm 0'9"

Sep 25th (Sun) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:55am-6:56pm H 3:43am 2'1" L 10:38am 0'7" H 4:11pm 1'11" L 10:43pm 0'9"

Sep 26th (Mon) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:56am-6:55pm H 4:17am 2'0" L 11:05am 0'6" H 4:51pm 2'1" L 11:34pm 0'10"

Sep 27th (Tue) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:56am-6:53pm H 4:52am 2'0" L 11:32am 0'5" H 5:32pm 2'3"

Sep 28th (Wed) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:57am-6:52pm L 12:27am 0'10" H 5:30am 1'10" L 12:01pm 0'4" H 6:15pm 2'4"

Sep 29th (Thu) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:58am-6:50pm L 1:26am 0'11" H 6:11am 1'8" L 12:33pm 0'4" H 7:01pm 2'5"

Sep 30th (Fri) Tides for (3029) Woolford, Church Creek. Sun 6:59am-6:48pm L 2:30am 0'11" H 6:57am 1'7" L 1:10pm 0'4" H 7:50pm 2'6"