Tides, Massachusetts, (777)
Tides

Duxbury, Duxbury Harbor Tides


<<   <   Aug 2022   >   >>

(today) Aug 13th tides for Duxbury, Duxbury Harbor, sunrise 5:48am-7:45pm, H 12:27am 12.30ft, L 7:16am -1.42ft, H 1:04pm 10.99ft, L 7:32pm -0.62ft

Aug 2022 Tide Chart Calendar, Duxbury, Duxbury Harbor

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/1 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/2 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/3 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/4 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/5 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/6
Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/7 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/8 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/9 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/10 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/11 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/12 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/13
Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/14 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/15 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/16 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/17 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/18 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/19 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/20
Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/21 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/22 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/23 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/24 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/25 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/26 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/27
Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/28 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/29 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/30 Tide chart for Duxbury, Duxbury Harbor, Massachusetts on 2022/08/31  

Aug 2022 Tide Tables, Duxbury, Duxbury Harbor

- Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Sun Moon
8/1 N/A  H  10'5" 2:16AM 10'2"  L  0'3" 9:00AM 9'5"  H  9'8" 2:47PM 8'8"  L  0'11" 9:15PM 9'3" 05:36-20:01 09:15-22:16
8/2 9'3"  H  10'3" 2:57AM 9'11"  L  0'4" 9:40AM 9'6"  H  9'10" 3:26PM 9'0"  L  0'10" 9:59PM 9'2" 05:37-20:00 10:20-22:37
8/3 9'2"  H  10'0" 3:40AM 9'7"  L  0'5" 10:21AM 9'7"  H  10'1" 4:07PM 9'3"  L  0'9" 10:46PM 9'0" 05:38-19:58 11:26-22:58
8/4 9'0"  H  9'10" 4:27AM 9'2"  L  0'7" 11:06AM 9'8"  H  10'3" 4:52PM 9'6"  L  0'8" 11:38PM 8'10" 05:39-19:57 12:35-23:23
8/5 8'10"  H  9'7" 5:18AM 8'9"  L  0'9" 11:55AM 9'8"  H  10'6" 5:42PM 9'10" - - - - 05:40-19:56 13:46-23:52
8/6 9'10"  L  0'7" 12:34AM 8'9"  H  9'4" 6:15AM 8'5"  L  0'11" 12:49PM 9'9"  H  10'8" 6:36PM 10'4" 05:41-19:55 15:02-00:00
8/7 10'4"  L  0'4" 1:33AM 8'11"  H  9'3" 7:15AM 8'3"  L  0'11" 1:47PM 10'0"  H  11'0" 7:34PM 10'11" 05:42-19:53 16:18-00:27
8/8 10'11"  L  0'0" 2:35AM 9'3"  H  9'4" 8:18AM 8'6"  L  0'10" 2:47PM 10'5"  H  11'3" 8:34PM 11'7" 05:43-19:52 17:31-01:13
8/9 11'7"  L  -0'3" 3:36AM 9'10"  H  9'7" 9:20AM 9'0"  L  0'6" 3:47PM 11'1"  H  11'8" 9:35PM 12'5" 05:44-19:51 18:35-02:12
8/10 12'5"  L  -0'8" 4:35AM 10'8"  H  9'11" 10:21AM 9'9"  L  0'2" 4:46PM 11'9"  H  12'0" 10:35PM 13'1" 05:45-19:50 19:27-03:24
8/11 13'1"  L  -1'1" 5:32AM 11'5"  H  10'4" 11:18AM 10'6"  L  -0'2" 5:43PM 12'5"  H  12'3" 11:32PM 13'7" 05:46-19:48 20:08-04:43
8/12 13'7"  L  -1'4" 6:25AM 12'0"  H  10'8" 12:13PM 11'2"  L  -0'5" 6:38PM 12'9" - - - - 05:47-19:47 20:41-06:04
8/13 12'9"  H  12'3" 12:27AM 13'8"  L  -1'5" 7:16AM 12'4"  H  10'11" 1:04PM 11'7"  L  -0'7" 7:32PM 12'8" 05:48-19:45 21:09-07:23
8/14 12'8"  H  12'1" 1:20AM 13'4"  L  -1'3" 8:05AM 12'4"  H  11'1" 1:54PM 11'8"  L  -0'6" 8:24PM 12'3" 05:49-19:44 21:33-08:39
8/15 12'3"  H  11'8" 2:12AM 12'7"  L  -0'10" 8:54AM 11'11"  H  11'0" 2:43PM 11'5"  L  -0'4" 9:16PM 11'6" 05:50-19:43 21:55-09:51
8/16 11'6"  H  11'1" 3:04AM 11'6"  L  -0'4" 9:41AM 11'3"  H  10'10" 3:32PM 10'10"  L  0'0" 10:08PM 10'5" 05:51-19:41 22:18-10:59
8/17 10'5"  H  10'5" 3:56AM 10'2"  L  0'3" 10:30AM 10'3"  H  10'7" 4:21PM 10'1"  L  0'5" 11:01PM 9'4" 05:52-19:40 22:42-12:07
8/18 9'4"  H  9'9" 4:49AM 8'10"  L  0'11" 11:19AM 9'3"  H  10'2" 5:11PM 9'4"  L  0'10" 11:57PM 8'3" 05:53-19:38 23:09-13:14
8/19 8'3"  H  9'2" 5:45AM 7'7"  L  1'6" 12:11PM 8'4"  H  9'10" 6:04PM 8'8" - - - - 05:54-19:37 23:40-14:19
8/20 8'8"  L  1'2" 12:55AM 7'6"  H  8'8" 6:43AM 6'8"  L  1'11" 1:06PM 7'8"  H  9'7" 6:59PM 8'3" 05:55-19:35 00:00-15:21
8/21 8'3"  L  1'4" 1:54AM 7'0"  H  8'5" 7:43AM 6'2"  L  2'2" 2:02PM 7'4"  H  9'6" 7:55PM 8'1" 05:56-19:34 00:17-16:20
8/22 8'1"  L  1'5" 2:53AM 6'11"  H  8'4" 8:41AM 6'1"  L  2'2" 2:58PM 7'4"  H  9'7" 8:50PM 8'4" 05:57-19:32 01:01-17:13
8/23 8'4"  L  1'3" 3:48AM 7'2"  H  8'6" 9:35AM 6'5"  L  2'0" 3:50PM 7'9"  H  9'9" 9:42PM 8'8" 05:58-19:30 01:53-17:58
8/24 8'8"  L  1'1" 4:36AM 7'7"  H  8'8" 10:24AM 6'11"  L  1'9" 4:38PM 8'3"  H  10'0" 10:29PM 9'3" 05:59-19:29 02:50-18:36
8/25 9'3"  L  0'9" 5:19AM 8'2"  H  9'0" 11:07AM 7'6"  L  1'6" 5:23PM 8'9"  H  10'3" 11:12PM 9'9" 06:00-19:27 03:53-19:08
8/26 9'9"  L  0'6" 5:59AM 8'9"  H  9'3" 11:46AM 8'1"  L  1'2" 6:05PM 9'4"  H  10'6" 11:53PM 10'2" 06:01-19:26 04:57-19:35
8/27 10'2"  L  0'4" 6:37AM 9'3"  H  9'7" 12:23PM 8'9"  L  0'10" 6:45PM 9'9" - - - - 06:03-19:24 06:02-19:59
8/28 9'9"  H  10'7" 12:32AM 10'5"  L  0'2" 7:13AM 9'8"  H  9'10" 12:59PM 9'3"  L  0'7" 7:26PM 10'0" 06:04-19:22 07:07-20:21
8/29 10'0"  H  10'7" 1:10AM 10'6"  L  0'1" 7:50AM 10'0"  H  10'2" 1:35PM 9'9"  L  0'4" 8:06PM 10'2" 06:05-19:21 08:13-20:42
8/30 10'2"  H  10'7" 1:50AM 10'5"  L  0'1" 8:28AM 10'3"  H  10'4" 2:12PM 10'1"  L  0'3" 8:48PM 10'1" 06:06-19:19 09:19-21:03
8/31 10'1"  H  10'5" 2:30AM 10'2"  L  0'2" 9:08AM 10'4"  H  10'6" 2:51PM 10'4"  L  0'2" 9:33PM N/A 06:07-19:17 10:27-21:26

Aug 2022 Tides, Duxbury, Duxbury HarborAug 1st (Mon) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:36am-8:01pm, H 2:16am 10.44ft, L 9:00am 0.27ft, H 2:47pm 9.73ft, L 9:15pm 0.99ft

Aug 2nd (Tue) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:37am-8:00pm, H 2:57am 10.29ft, L 9:40am 0.34ft, H 3:26pm 9.91ft, L 9:59pm 0.90ft

Aug 3rd (Wed) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:38am-7:58pm, H 3:40am 10.08ft, L 10:21am 0.46ft, H 4:07pm 10.11ft, L 10:46pm 0.82ft

Aug 4th (Thu) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:39am-7:57pm, H 4:27am 9.84ft, L 11:06am 0.63ft, H 4:52pm 10.30ft, L 11:38pm 0.72ft

Aug 5th (Fri) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:40am-7:56pm, H 5:18am 9.59ft, L 11:55am 0.81ft, H 5:42pm 10.50ft

Aug 6th (Sat) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:41am-7:55pm, L 12:34am 0.59ft, H 6:15am 9.39ft, L 12:49pm 0.94ft, H 6:36pm 10.73ft

Aug 7th (Sun) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:42am-7:53pm, L 1:33am 0.38ft, H 7:15am 9.30ft, L 1:47pm 0.97ft, H 7:34pm 11.00ft

Aug 8th (Mon) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:43am-7:52pm, L 2:35am 0.08ft, H 8:18am 9.36ft, L 2:47pm 0.84ft, H 8:34pm 11.32ft

Aug 9th (Tue) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:44am-7:51pm, L 3:36am -0.31ft, H 9:20am 9.59ft, L 3:47pm 0.56ft, H 9:35pm 11.69ft

Aug 10th (Wed) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:45am-7:50pm, L 4:35am -0.73ft, H 10:21am 9.94ft, L 4:46pm 0.19ft, H 10:35pm 12.02ft

Aug 11th (Thu) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:46am-7:48pm, L 5:32am -1.11ft, H 11:18am 10.35ft, L 5:43pm -0.19ft, H 11:32pm 12.25ft

Aug 12th (Fri) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:47am-7:47pm, L 6:25am -1.36ft, H 12:13pm 10.72ft, L 6:38pm -0.48ft

Aug 13th (Sat) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:48am-7:45pm, H 12:27am 12.30ft, L 7:16am -1.42ft, H 1:04pm 10.99ft, L 7:32pm -0.62ft

Aug 14th (Sun) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:49am-7:44pm, H 1:20am 12.12ft, L 8:05am -1.27ft, H 1:54pm 11.12ft, L 8:24pm -0.58ft

Aug 15th (Mon) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:50am-7:43pm, H 2:12am 11.72ft, L 8:54am -0.90ft, H 2:43pm 11.08ft, L 9:16pm -0.36ft

Aug 16th (Tue) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:51am-7:41pm, H 3:04am 11.15ft, L 9:41am -0.37ft, H 3:32pm 10.89ft, L 10:08pm 0.00ft

Aug 17th (Wed) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:52am-7:40pm, H 3:56am 10.47ft, L 10:30am 0.27ft, H 4:21pm 10.59ft, L 11:01pm 0.43ft

Aug 18th (Thu) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:53am-7:38pm, H 4:49am 9.78ft, L 11:19am 0.93ft, H 5:11pm 10.23ft, L 11:57pm 0.86ft

Aug 19th (Fri) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:54am-7:37pm, H 5:45am 9.17ft, L 12:11pm 1.53ft, H 6:04pm 9.90ft

Aug 20th (Sat) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:55am-7:35pm, L 12:55am 1.20ft, H 6:43am 8.71ft, L 1:06pm 1.97ft, H 6:59pm 9.66ft

Aug 21st (Sun) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:56am-7:34pm, L 1:54am 1.40ft, H 7:43am 8.45ft, L 2:02pm 2.21ft, H 7:55pm 9.57ft

Aug 22nd (Mon) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:57am-7:32pm, L 2:53am 1.43ft, H 8:41am 8.40ft, L 2:58pm 2.24ft, H 8:50pm 9.64ft

Aug 23rd (Tue) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:58am-7:30pm, L 3:48am 1.30ft, H 9:35am 8.51ft, L 3:50pm 2.08ft, H 9:42pm 9.83ft

Aug 24th (Wed) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 5:59am-7:29pm, L 4:36am 1.09ft, H 10:24am 8.74ft, L 4:38pm 1.82ft, H 10:29pm 10.08ft

Aug 25th (Thu) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:00am-7:27pm, L 5:19am 0.83ft, H 11:07am 9.02ft, L 5:23pm 1.50ft, H 11:12pm 10.32ft

Aug 26th (Fri) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:01am-7:26pm, L 5:59am 0.57ft, H 11:46am 9.33ft, L 6:05pm 1.17ft, H 11:53pm 10.52ft

Aug 27th (Sat) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:03am-7:24pm, L 6:37am 0.35ft, H 12:23pm 9.63ft, L 6:45pm 0.87ft

Aug 28th (Sun) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:04am-7:22pm, H 12:32am 10.63ft, L 7:13am 0.19ft, H 12:59pm 9.91ft, L 7:26pm 0.62ft

Aug 29th (Mon) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:05am-7:21pm, H 1:10am 10.66ft, L 7:50am 0.10ft, H 1:35pm 10.17ft, L 8:06pm 0.41ft

Aug 30th (Tue) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:06am-7:19pm, H 1:50am 10.59ft, L 8:28am 0.11ft, H 2:12pm 10.39ft, L 8:48pm 0.27ft

Aug 31st (Wed) Tides for (777) Duxbury, Duxbury Harbor. sunrise 6:07am-7:17pm, H 2:30am 10.42ft, L 9:08am 0.22ft, H 2:51pm 10.57ft, L 9:33pm 0.21ft