Tides, New York, (1129)
Tides

(East River) Harlem River, Randalls Island Tides

<   May 2021   >   >>

May 2021 Tide Chart Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 

May 2021 Tide Tables


May 1st (Sat) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:53am-7:52pm H 1:49am 5'9" L 8:09am -0'2" H 2:34pm 4'8" L 8:18pm 0'5"

May 2nd (Sun) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:52am-7:53pm H 2:50am 5'5" L 9:11am 0'1" H 3:36pm 4'6" L 9:24pm 0'9"

May 3rd (Mon) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:51am-7:54pm H 3:52am 5'1" L 10:16am 0'4" H 4:37pm 4'5" L 10:36pm 0'11"

May 4th (Tue) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:50am-7:55pm H 4:53am 4'10" L 11:19am 0'5" H 5:38pm 4'5" L 11:42pm 0'11"

May 5th (Wed) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:48am-7:56pm H 5:55am 4'8" L 12:16pm 0'4" H 6:39pm 4'6"

May 6th (Thu) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:47am-7:57pm L 12:40am 0'10" H 6:56am 4'7" L 1:05pm 0'4" H 7:35pm 4'9"

May 7th (Fri) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:46am-7:58pm L 1:32am 0'8" H 7:51am 4'7" L 1:50pm 0'3" H 8:24pm 4'11"

May 8th (Sat) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:45am-7:59pm L 2:21am 0'6" H 8:39am 4'8" L 2:32pm 0'3" H 9:06pm 5'2"

May 9th (Sun) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:44am-8:00pm L 3:06am 0'4" H 9:23am 4'8" L 3:13pm 0'3" H 9:43pm 5'3"

May 10th (Mon) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:43am-8:01pm L 3:50am 0'3" H 10:03am 4'8" L 3:52pm 0'3" H 10:18pm 5'4"

May 11th (Tue) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:42am-8:02pm L 4:32am 0'2" H 10:42am 4'7" L 4:29pm 0'4" H 10:50pm 5'4"

May 12th (Wed) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:41am-8:03pm L 5:13am 0'1" H 11:21am 4'6" L 5:06pm 0'6" H 11:20pm 5'3"

May 13th (Thu) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:40am-8:04pm L 5:51am 0'2" H 12:01pm 4'4" L 5:40pm 0'8" H 11:49pm 5'2"

May 14th (Fri) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:39am-8:05pm L 6:29am 0'3" H 12:44pm 4'2" L 6:12pm 0'10"

May 15th (Sat) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:38am-8:06pm H 12:18am 5'0" L 7:07am 0'6" H 1:28pm 4'0" L 6:43pm 1'0"

May 16th (Sun) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:37am-8:07pm H 12:53am 4'10" L 7:45am 0'8" H 2:13pm 3'11" L 7:16pm 1'2"

May 17th (Mon) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:36am-8:08pm H 1:36am 4'9" L 8:29am 0'10" H 2:58pm 3'11" L 7:58pm 1'3"

May 18th (Tue) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:35am-8:09pm H 2:27am 4'8" L 9:24am 0'11" H 3:44pm 4'0" L 9:01pm 1'4"

May 19th (Wed) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:34am-8:10pm H 3:23am 4'8" L 10:28am 0'10" H 4:33pm 4'2" L 10:30pm 1'4"

May 20th (Thu) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:33am-8:11pm H 4:21am 4'8" L 11:26am 0'8" H 5:26pm 4'5" L 11:42pm 1'0"

May 21st (Fri) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:33am-8:12pm H 5:23am 4'8" L 12:18pm 0'5" H 6:23pm 4'9"

May 22nd (Sat) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:32am-8:13pm L 12:43am 0'8" H 6:29am 4'9" L 1:07pm 0'1" H 7:21pm 5'3"

May 23rd (Sun) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:31am-8:13pm L 1:39am 0'3" H 7:34am 4'10" L 1:56pm -0'1" H 8:15pm 5'8"

May 24th (Mon) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:30am-8:14pm L 2:35am -0'1" H 8:34am 5'0" L 2:46pm -0'3" H 9:05pm 6'1"

May 25th (Tue) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:30am-8:15pm L 3:29am -0'6" H 9:29am 5'1" L 3:37pm -0'5" H 9:54pm 6'4"

May 26th (Wed) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:29am-8:16pm L 4:23am -0'8" H 10:23am 5'2" L 4:29pm -0'5" H 10:44pm 6'5"

May 27th (Thu) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:28am-8:17pm L 5:15am -0'10" H 11:18am 5'1" L 5:20pm -0'4" H 11:36pm 6'3"

May 28th (Fri) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:28am-8:18pm L 6:07am -0'9" H 12:16pm 4'11" L 6:12pm -0'2"

May 29th (Sat) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:27am-8:18pm H 12:33am 6'0" L 6:58am -0'7" H 1:19pm 4'10" L 7:05pm 0'1"

May 30th (Sun) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:27am-8:19pm H 1:34am 5'9" L 7:51am -0'3" H 2:21pm 4'9" L 8:01pm 0'6"

May 31st (Mon) Tides for (1129) Harlem River, Randalls Island. Sun 5:26am-8:20pm H 2:34am 5'5" L 8:48am 0'0" H 3:20pm 4'8" L 9:03pm 0'10"