Tides, South Carolina, (2326)
Tides

Rt. 170 bridge Tides


<<   <   Aug 2022   >   >>

(today) Aug 8th tides for Rt. 170 bridge, sunrise 6:43am-8:15pm, L 3:09am 0.35ft, H 9:01am 3.38ft, L 3:10pm -0.00ft, H 9:49pm 4.08ft

Aug 2022 Tide Chart Calendar, Rt. 170 bridge

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/1 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/2 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/3 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/4 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/5 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/6
Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/7 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/8 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/9 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/10 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/11 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/12 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/13
Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/14 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/15 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/16 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/17 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/18 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/19 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/20
Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/21 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/22 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/23 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/24 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/25 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/26 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/27
Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/28 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/29 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/30 Tide chart for Rt. 170 bridge, South Carolina on 2022/08/31  

Aug 2022 Tide Tables, Rt. 170 bridge

- Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Sun Moon
8/1 N/A  H  3'8" 3:00AM 3'5"  L  0'2" 9:10AM 3'0"  H  3'3" 3:27PM 2'10"  L  0'4" 9:25PM 3'3" 06:38-20:21 10:06-22:54
8/2 3'3"  H  3'7" 3:38AM 3'5"  L  0'2" 9:47AM 3'1"  H  3'3" 4:09PM 2'10"  L  0'4" 10:09PM 3'1" 06:39-20:20 11:04-23:21
8/3 3'1"  H  3'6" 4:22AM 3'4"  L  0'2" 10:27AM 3'3"  H  3'5" 4:56PM 2'11"  L  0'5" 10:57PM 2'11" 06:40-20:19 12:03-23:49
8/4 2'11"  H  3'5" 5:10AM 3'3"  L  0'2" 11:12AM 3'4"  H  3'6" 5:48PM 3'0"  L  0'6" 11:53PM 2'10" 06:40-20:18 13:05-00:00
8/5 2'10"  H  3'4" 6:03AM 3'2"  L  0'2" 12:03PM 3'6"  H  3'8" 6:44PM 3'1" - - - - 06:41-20:17 14:10-00:21
8/6 3'1"  L  0'6" 12:57AM 2'9"  H  3'4" 6:59AM 3'2"  L  0'1" 1:02PM 3'7"  H  3'9" 7:43PM 3'4" 06:42-20:16 15:18-00:57
8/7 3'4"  L  0'5" 2:04AM 2'10"  H  3'4" 7:58AM 3'3"  L  0'1" 2:06PM 3'10"  H  3'11" 8:44PM 3'7" 06:42-20:15 16:28-01:39
8/8 3'7"  L  0'4" 3:09AM 3'0"  H  3'4" 9:01AM 3'4"  L  -0'0" 3:10PM 4'0"  H  4'0" 9:49PM 3'10" 06:43-20:15 17:38-02:31
8/9 3'10"  L  0'2" 4:11AM 3'3"  H  3'5" 10:04AM 3'6"  L  -0'1" 4:13PM 4'4"  H  4'2" 10:52PM 4'2" 06:44-20:14 18:43-03:32
8/10 4'2"  L  0'0" 5:10AM 3'6"  H  3'6" 11:06AM 3'9"  L  -0'3" 5:14PM 4'7"  H  4'4" 11:52PM 4'5" 06:44-20:13 19:39-04:42
8/11 4'5"  L  -0'1" 6:06AM 3'10"  H  3'8" 12:06PM 4'0"  L  -0'4" 6:12PM 4'8" - - - - 06:45-20:12 20:27-05:56
8/12 4'8"  H  4'4" 12:47AM 4'8"  L  -0'3" 6:58AM 4'1"  H  3'9" 1:02PM 4'2"  L  -0'4" 7:08PM 4'8" 06:46-20:11 21:07-07:10
8/13 4'8"  H  4'4" 1:40AM 4'8"  L  -0'4" 7:48AM 4'2"  H  3'10" 1:56PM 4'2"  L  -0'3" 8:00PM 4'6" 06:46-20:10 21:41-08:21
8/14 4'6"  H  4'3" 2:31AM 4'7"  L  -0'3" 8:36AM 4'2"  H  3'10" 2:48PM 4'0"  L  -0'1" 8:51PM 4'2" 06:47-20:09 22:13-09:28
8/15 4'2"  H  4'0" 3:21AM 4'3"  L  -0'3" 9:21AM 4'1"  H  3'10" 3:42PM 3'9"  L  0'0" 9:41PM 3'9" 06:48-20:08 22:42-10:33
8/16 3'9"  H  3'10" 4:11AM 3'11"  L  -0'1" 10:06AM 3'11"  H  3'9" 4:34PM 3'6"  L  0'3" 10:31PM 3'3" 06:48-20:07 23:11-11:34
8/17 3'3"  H  3'7" 5:01AM 3'6"  L  0'0" 10:51AM 3'8"  H  3'9" 5:26PM 3'2"  L  0'6" 11:23PM 2'10" 06:49-20:05 23:42-12:35
8/18 2'10"  H  3'4" 5:50AM 3'1"  L  0'3" 11:37AM 3'5"  H  3'8" 6:16PM 2'11" - - - - 06:50-20:04 00:00-13:35
8/19 2'11"  L  0'8" 12:19AM 2'6"  H  3'3" 6:40AM 2'9"  L  0'5" 12:27PM 3'2"  H  3'7" 7:06PM 2'9" 06:50-20:03 00:15-14:34
8/20 2'9"  L  0'10" 1:18AM 2'3"  H  3'1" 7:30AM 2'7"  L  0'6" 1:21PM 3'0"  H  3'7" 7:56PM 2'8" 06:51-20:02 00:52-15:32
8/21 2'8"  L  0'10" 2:17AM 2'2"  H  3'0" 8:21AM 2'6"  L  0'6" 2:16PM 3'0"  H  3'7" 8:47PM 2'9" 06:52-20:01 01:33-16:28
8/22 2'9"  L  0'10" 3:11AM 2'2"  H  3'1" 9:13AM 2'6"  L  0'6" 3:09PM 3'1"  H  3'7" 9:39PM 2'10" 06:52-20:00 02:20-17:20
8/23 2'10"  L  0'9" 4:00AM 2'4"  H  3'1" 10:06AM 2'7"  L  0'5" 3:59PM 3'2"  H  3'8" 10:31PM 3'0" 06:53-19:59 03:11-18:07
8/24 3'0"  L  0'8" 4:46AM 2'6"  H  3'2" 10:56AM 2'9"  L  0'4" 4:47PM 3'4"  H  3'9" 11:18PM 3'3" 06:54-19:58 04:07-18:49
8/25 3'3"  L  0'6" 5:29AM 2'9"  H  3'3" 11:43AM 2'11"  L  0'3" 5:33PM 3'6" - - - - 06:54-19:56 05:04-19:26
8/26 3'6"  H  3'10" 12:02AM 3'5"  L  0'5" 6:09AM 2'11"  H  3'4" 12:26PM 3'1"  L  0'3" 6:17PM 3'7" 06:55-19:55 06:03-19:59
8/27 3'7"  H  3'11" 12:42AM 3'7"  L  0'4" 6:49AM 3'1"  H  3'5" 1:05PM 3'3"  L  0'2" 6:59PM 3'8" 06:56-19:54 07:02-20:29
8/28 3'8"  H  3'11" 1:19AM 3'8"  L  0'3" 7:26AM 3'3"  H  3'6" 1:42PM 3'3"  L  0'2" 7:41PM 3'8" 06:56-19:53 08:00-20:57
8/29 3'8"  H  3'10" 1:55AM 3'8"  L  0'2" 8:03AM 3'5"  H  3'7" 2:18PM 3'4"  L  0'3" 8:22PM 3'7" 06:57-19:51 08:59-21:24
8/30 3'7"  H  3'10" 2:31AM 3'8"  L  0'1" 8:40AM 3'6"  H  3'8" 2:56PM 3'4"  L  0'3" 9:05PM 3'5" 06:57-19:50 09:58-21:53
8/31 3'5"  H  3'9" 3:10AM 3'7"  L  0'1" 9:18AM 3'6"  H  3'8" 3:38PM 3'4"  L  0'4" 9:50PM N/A 06:58-19:49 10:59-22:23

Aug 2022 Tides, Rt. 170 bridgeAug 1st (Mon) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:38am-8:21pm, H 3:00am 3.70ft, L 9:10am 0.21ft, H 3:27pm 3.25ft, L 9:25pm 0.35ft

Aug 2nd (Tue) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:39am-8:20pm, H 3:38am 3.62ft, L 9:47am 0.19ft, H 4:09pm 3.32ft, L 10:09pm 0.41ft

Aug 3rd (Wed) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:40am-8:19pm, H 4:22am 3.54ft, L 10:27am 0.18ft, H 4:56pm 3.43ft, L 10:57pm 0.47ft

Aug 4th (Thu) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:40am-8:18pm, H 5:10am 3.46ft, L 11:12am 0.18ft, H 5:48pm 3.55ft, L 11:53pm 0.53ft

Aug 5th (Fri) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:41am-8:17pm, H 6:03am 3.40ft, L 12:03pm 0.18ft, H 6:44pm 3.68ft

Aug 6th (Sat) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:42am-8:16pm, L 12:57am 0.54ft, H 6:59am 3.36ft, L 1:02pm 0.16ft, H 7:43pm 3.82ft

Aug 7th (Sun) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:42am-8:15pm, L 2:04am 0.48ft, H 7:58am 3.35ft, L 2:06pm 0.10ft, H 8:44pm 3.95ft

Aug 8th (Mon) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:43am-8:15pm, L 3:09am 0.35ft, H 9:01am 3.38ft, L 3:10pm -0.00ft, H 9:49pm 4.08ft

Aug 9th (Tue) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:44am-8:14pm, L 4:11am 0.19ft, H 10:04am 3.45ft, L 4:13pm -0.13ft, H 10:52pm 4.23ft

Aug 10th (Wed) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:44am-8:13pm, L 5:10am 0.02ft, H 11:06am 3.58ft, L 5:14pm -0.25ft, H 11:52pm 4.34ft

Aug 11th (Thu) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:45am-8:12pm, L 6:06am -0.14ft, H 12:06pm 3.71ft, L 6:12pm -0.34ft

Aug 12th (Fri) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:46am-8:11pm, H 12:47am 4.40ft, L 6:58am -0.27ft, H 1:02pm 3.82ft, L 7:08pm -0.36ft

Aug 13th (Sat) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:46am-8:10pm, H 1:40am 4.38ft, L 7:48am -0.34ft, H 1:56pm 3.89ft, L 8:00pm -0.29ft

Aug 14th (Sun) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:47am-8:09pm, H 2:31am 4.27ft, L 8:36am -0.33ft, H 2:48pm 3.90ft, L 8:51pm -0.15ft

Aug 15th (Mon) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:48am-8:08pm, H 3:21am 4.08ft, L 9:21am -0.25ft, H 3:42pm 3.87ft, L 9:41pm 0.06ft

Aug 16th (Tue) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:48am-8:07pm, H 4:11am 3.86ft, L 10:06am -0.11ft, H 4:34pm 3.82ft, L 10:31pm 0.30ft

Aug 17th (Wed) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:49am-8:05pm, H 5:01am 3.62ft, L 10:51am 0.08ft, H 5:26pm 3.75ft, L 11:23pm 0.54ft

Aug 18th (Thu) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:50am-8:04pm, H 5:50am 3.41ft, L 11:37am 0.27ft, H 6:16pm 3.69ft

Aug 19th (Fri) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:50am-8:03pm, L 12:19am 0.73ft, H 6:40am 3.25ft, L 12:27pm 0.43ft, H 7:06pm 3.64ft

Aug 20th (Sat) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:51am-8:02pm, L 1:18am 0.85ft, H 7:30am 3.14ft, L 1:21pm 0.54ft, H 7:56pm 3.61ft

Aug 21st (Sun) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:52am-8:01pm, L 2:17am 0.88ft, H 8:21am 3.08ft, L 2:16pm 0.57ft, H 8:47pm 3.61ft

Aug 22nd (Mon) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:52am-8:00pm, L 3:11am 0.85ft, H 9:13am 3.09ft, L 3:09pm 0.55ft, H 9:39pm 3.65ft

Aug 23rd (Tue) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:53am-7:59pm, L 4:00am 0.77ft, H 10:06am 3.14ft, L 3:59pm 0.48ft, H 10:31pm 3.72ft

Aug 24th (Wed) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:54am-7:58pm, L 4:46am 0.67ft, H 10:56am 3.22ft, L 4:47pm 0.40ft, H 11:18pm 3.81ft

Aug 25th (Thu) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:54am-7:56pm, L 5:29am 0.56ft, H 11:43am 3.32ft, L 5:33pm 0.33ft

Aug 26th (Fri) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:55am-7:55pm, H 12:02am 3.88ft, L 6:09am 0.44ft, H 12:26pm 3.41ft, L 6:17pm 0.27ft

Aug 27th (Sat) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:56am-7:54pm, H 12:42am 3.93ft, L 6:49am 0.34ft, H 1:05pm 3.49ft, L 6:59pm 0.24ft

Aug 28th (Sun) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:56am-7:53pm, H 1:19am 3.94ft, L 7:26am 0.25ft, H 1:42pm 3.56ft, L 7:41pm 0.23ft

Aug 29th (Mon) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:57am-7:51pm, H 1:55am 3.91ft, L 8:03am 0.19ft, H 2:18pm 3.62ft, L 8:22pm 0.25ft

Aug 30th (Tue) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:57am-7:50pm, H 2:31am 3.84ft, L 8:40am 0.16ft, H 2:56pm 3.68ft, L 9:05pm 0.30ft

Aug 31st (Wed) Tides for (2326) Rt. 170 bridge. sunrise 6:58am-7:49pm, H 3:10am 3.75ft, L 9:18am 0.16ft, H 3:38pm 3.73ft, L 9:50pm 0.37ft