Tides, South Carolina, (532)
Tides

Church Flats, Stono River Tides


<<   <   Aug 2022   >   >>

(today) Aug 8th tides for Church Flats, Stono River, sunrise 6:39am-8:12pm, L 12:13am 0.64ft, H 6:24am 5.97ft, L 12:10pm -0.15ft, H 7:24pm 7.70ft

Aug 2022 Tide Chart Calendar, Church Flats, Stono River

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/1 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/2 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/3 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/4 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/5 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/6
Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/7 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/8 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/9 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/10 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/11 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/12 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/13
Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/14 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/15 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/16 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/17 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/18 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/19 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/20
Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/21 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/22 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/23 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/24 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/25 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/26 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/27
Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/28 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/29 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/30 Tide chart for Church Flats, Stono River, South Carolina on 2022/08/31  

Aug 2022 Tide Tables, Church Flats, Stono River

- Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Tides Dif Sun Moon
8/1 N/A  H  6'10" 12:27AM 6'4"  L  0'5" 6:14AM 5'5"  H  5'10" 12:57PM 5'3"  L  0'7" 6:23PM 6'1" 06:34-20:18 10:02-22:50
8/2 6'1"  H  6'8" 1:02AM 6'3"  L  0'4" 6:51AM 5'7"  H  6'0" 1:37PM 5'4"  L  0'8" 7:09PM 5'10" 06:35-20:18 11:00-23:17
8/3 5'10"  H  6'6" 1:41AM 6'2"  L  0'4" 7:31AM 5'11"  H  6'3" 2:21PM 5'5"  L  0'10" 8:01PM 5'6" 06:35-20:17 12:00-23:46
8/4 5'6"  H  6'4" 2:26AM 6'1"  L  0'3" 8:15AM 6'3"  H  6'6" 3:12PM 5'7"  L  0'11" 8:58PM 5'3" 06:36-20:16 13:02-00:00
8/5 5'3"  H  6'2" 3:17AM 5'11"  L  0'2" 9:06AM 6'6"  H  6'9" 4:10PM 5'10"  L  0'11" 10:01PM 5'1" 06:37-20:15 14:07-00:17
8/6 5'1"  H  6'0" 4:15AM 5'10"  L  0'1" 10:03AM 6'11"  H  7'0" 5:13PM 6'2"  L  0'10" 11:08PM 5'1" 06:38-20:14 15:15-00:52
8/7 5'1"  H  5'11" 5:18AM 5'10"  L  0'0" 11:05AM 7'4"  H  7'4" 6:19PM 6'8" - - - - 06:38-20:13 16:26-01:34
8/8 6'8"  L  0'7" 12:13AM 5'3"  H  5'11" 6:24AM 6'1"  L  -0'1" 12:10PM 7'10"  H  7'8" 7:24PM 7'4" 06:39-20:12 17:36-02:26
8/9 7'4"  L  0'4" 1:16AM 5'9"  H  6'1" 7:30AM 6'6"  L  -0'4" 1:14PM 8'4"  H  7'11" 8:27PM 7'11" 06:40-20:11 18:41-03:27
8/10 7'11"  L  0'0" 2:14AM 6'3"  H  6'4" 8:34AM 6'11"  L  -0'7" 2:15PM 8'9"  H  8'2" 9:27PM 8'5" 06:40-20:10 19:37-04:37
8/11 8'5"  L  -0'2" 3:09AM 6'10"  H  6'7" 9:35AM 7'4"  L  -0'8" 3:13PM 9'0"  H  8'3" 10:22PM 8'9" 06:41-20:09 20:24-05:51
8/12 8'9"  L  -0'5" 4:01AM 7'3"  H  6'10" 10:33AM 7'7"  L  -0'8" 4:08PM 8'11"  H  8'3" 11:15PM 8'9" 06:42-20:08 21:04-07:05
8/13 8'9"  L  -0'6" 4:51AM 7'6"  H  7'0" 11:28AM 7'7"  L  -0'6" 5:02PM 8'7" - - - - 06:42-20:07 21:38-08:17
8/14 8'7"  H  8'0" 12:05AM 8'6"  L  -0'6" 5:39AM 7'7"  H  7'1" 12:22PM 7'4"  L  -0'3" 5:55PM 7'11" 06:43-20:06 22:09-09:25
8/15 7'11"  H  7'7" 12:53AM 8'0"  L  -0'4" 6:26AM 7'6"  H  7'1" 1:14PM 6'11"  L  0'1" 6:48PM 7'0" 06:44-20:05 22:38-10:29
8/16 7'0"  H  7'2" 1:40AM 7'4"  L  -0'1" 7:12AM 7'2"  H  7'0" 2:05PM 6'5"  L  0'6" 7:41PM 6'1" 06:44-20:04 23:07-11:31
8/17 6'1"  H  6'8" 2:27AM 6'7"  L  0'1" 7:58AM 6'9"  H  6'11" 2:56PM 5'11"  L  0'11" 8:36PM 5'3" 06:45-20:03 23:37-12:32
8/18 5'3"  H  6'3" 3:15AM 5'10"  L  0'4" 8:45AM 6'4"  H  6'9" 3:47PM 5'6"  L  1'3" 9:32PM 4'7" 06:46-20:02 00:00-13:32
8/19 4'7"  H  5'10" 4:05AM 5'2"  L  0'7" 9:33AM 6'0"  H  6'8" 4:39PM 5'2"  L  1'5" 10:30PM 4'2" 06:46-20:01 00:10-14:32
8/20 4'2"  H  5'7" 4:57AM 4'9"  L  0'10" 10:25AM 5'9"  H  6'7" 5:32PM 5'1"  L  1'6" 11:27PM 3'11" 06:47-19:59 00:47-15:30
8/21 3'11"  H  5'6" 5:50AM 4'7"  L  0'11" 11:17AM 5'9"  H  6'8" 6:25PM 5'2" - - - - 06:48-19:58 01:28-16:26
8/22 5'2"  L  1'6" 12:21AM 4'0"  H  5'6" 6:44AM 4'8"  L  0'10" 12:10PM 5'10"  H  6'9" 7:16PM 5'4" 06:48-19:57 02:15-17:18
8/23 5'4"  L  1'4" 1:11AM 4'3"  H  5'8" 7:35AM 4'10"  L  0'9" 1:01PM 6'1"  H  6'11" 8:05PM 5'8" 06:49-19:56 03:06-18:05
8/24 5'8"  L  1'2" 1:57AM 4'7"  H  5'10" 8:25AM 5'2"  L  0'7" 1:49PM 6'5"  H  7'1" 8:51PM 6'0" 06:50-19:55 04:02-18:47
8/25 6'0"  L  1'0" 2:39AM 4'11"  H  6'0" 9:12AM 5'5"  L  0'6" 2:33PM 6'8"  H  7'2" 9:33PM 6'4" 06:50-19:53 04:59-19:24
8/26 6'4"  L  0'10" 3:18AM 5'3"  H  6'2" 9:55AM 5'9"  L  0'5" 3:16PM 6'10"  H  7'3" 10:13PM 6'7" 06:51-19:52 05:58-19:56
8/27 6'7"  L  0'8" 3:55AM 5'7"  H  6'3" 10:36AM 5'11"  L  0'4" 3:58PM 6'10"  H  7'3" 10:49PM 6'9" 06:52-19:51 06:57-20:26
8/28 6'9"  L  0'6" 4:30AM 5'10"  H  6'5" 11:14AM 6'0"  L  0'5" 4:39PM 6'9"  H  7'2" 11:24PM 6'9" 06:52-19:50 07:56-20:54
8/29 6'9"  L  0'5" 5:05AM 6'1"  H  6'7" 11:51AM 6'1"  L  0'5" 5:21PM 6'7"  H  7'1" 11:59PM 6'8" 06:53-19:49 08:55-21:21
8/30 6'8"  L  0'4" 5:41AM 6'4"  H  6'9" 12:28PM 6'2"  L  0'7" 6:04PM 6'3" - - - - 06:54-19:47 09:55-21:49
8/31 6'3"  H  6'10" 12:35AM 6'6"  L  0'4" 6:19AM 6'6"  H  6'10" 1:08PM 6'2"  L  0'8" 6:52PM N/A 06:54-19:46 10:56-22:19

Aug 2022 Tides, Church Flats, Stono RiverAug 1st (Mon) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:34am-8:18pm, H 12:27am 6.88ft, L 6:14am 0.48ft, H 12:57pm 5.90ft, L 6:23pm 0.62ft

Aug 2nd (Tue) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:35am-8:18pm, H 1:02am 6.74ft, L 6:51am 0.41ft, H 1:37pm 6.07ft, L 7:09pm 0.73ft

Aug 3rd (Wed) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:35am-8:17pm, H 1:41am 6.57ft, L 7:31am 0.34ft, H 2:21pm 6.29ft, L 8:01pm 0.84ft

Aug 4th (Thu) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:36am-8:16pm, H 2:26am 6.38ft, L 8:15am 0.28ft, H 3:12pm 6.53ft, L 8:58pm 0.92ft

Aug 5th (Fri) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:37am-8:15pm, H 3:17am 6.18ft, L 9:06am 0.22ft, H 4:10pm 6.79ft, L 10:01pm 0.93ft

Aug 6th (Sat) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:38am-8:14pm, H 4:15am 6.02ft, L 10:03am 0.15ft, H 5:13pm 7.07ft, L 11:08pm 0.84ft

Aug 7th (Sun) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:38am-8:13pm, H 5:18am 5.94ft, L 11:05am 0.04ft, H 6:19pm 7.38ft

Aug 8th (Mon) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:39am-8:12pm, L 12:13am 0.64ft, H 6:24am 5.97ft, L 12:10pm -0.15ft, H 7:24pm 7.70ft

Aug 9th (Tue) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:40am-8:11pm, L 1:16am 0.36ft, H 7:30am 6.13ft, L 1:14pm -0.38ft, H 8:27pm 7.99ft

Aug 10th (Wed) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:40am-8:10pm, L 2:14am 0.06ft, H 8:34am 6.36ft, L 2:15pm -0.59ft, H 9:27pm 8.22ft

Aug 11th (Thu) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:41am-8:09pm, L 3:09am -0.22ft, H 9:35am 6.62ft, L 3:13pm -0.73ft, H 10:22pm 8.32ft

Aug 12th (Fri) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:42am-8:08pm, L 4:01am -0.43ft, H 10:33am 6.86ft, L 4:08pm -0.73ft, H 11:15pm 8.25ft

Aug 13th (Sat) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:42am-8:07pm, L 4:51am -0.53ft, H 11:28am 7.02ft, L 5:02pm -0.57ft

Aug 14th (Sun) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:43am-8:06pm, H 12:05am 8.03ft, L 5:39am -0.51ft, H 12:22pm 7.11ft, L 5:55pm -0.27ft

Aug 15th (Mon) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:44am-8:05pm, H 12:53am 7.66ft, L 6:26am -0.39ft, H 1:14pm 7.11ft, L 6:48pm 0.12ft

Aug 16th (Tue) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:44am-8:04pm, H 1:40am 7.20ft, L 7:12am -0.16ft, H 2:05pm 7.03ft, L 7:41pm 0.55ft

Aug 17th (Wed) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:45am-8:03pm, H 2:27am 6.71ft, L 7:58am 0.12ft, H 2:56pm 6.92ft, L 8:36pm 0.95ft

Aug 18th (Thu) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:46am-8:02pm, H 3:15am 6.25ft, L 8:45am 0.41ft, H 3:47pm 6.80ft, L 9:32pm 1.27ft

Aug 19th (Fri) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:46am-8:01pm, H 4:05am 5.89ft, L 9:33am 0.66ft, H 4:39pm 6.70ft, L 10:30pm 1.47ft

Aug 20th (Sat) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:47am-7:59pm, H 4:57am 5.64ft, L 10:25am 0.84ft, H 5:32pm 6.66ft, L 11:27pm 1.55ft

Aug 21st (Sun) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:48am-7:58pm, H 5:50am 5.54ft, L 11:17am 0.92ft, H 6:25pm 6.70ft

Aug 22nd (Mon) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:48am-7:57pm, L 12:21am 1.51ft, H 6:44am 5.56ft, L 12:10pm 0.89ft, H 7:16pm 6.80ft

Aug 23rd (Tue) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:49am-7:56pm, L 1:11am 1.39ft, H 7:35am 5.67ft, L 1:01pm 0.79ft, H 8:05pm 6.95ft

Aug 24th (Wed) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:50am-7:55pm, L 1:57am 1.22ft, H 8:25am 5.84ft, L 1:49pm 0.65ft, H 8:51pm 7.11ft

Aug 25th (Thu) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:50am-7:53pm, L 2:39am 1.04ft, H 9:12am 6.01ft, L 2:33pm 0.52ft, H 9:33pm 7.24ft

Aug 26th (Fri) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:51am-7:52pm, L 3:18am 0.85ft, H 9:55am 6.18ft, L 3:16pm 0.43ft, H 10:13pm 7.31ft

Aug 27th (Sat) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:52am-7:51pm, L 3:55am 0.69ft, H 10:36am 6.33ft, L 3:58pm 0.40ft, H 10:49pm 7.31ft

Aug 28th (Sun) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:52am-7:50pm, L 4:30am 0.56ft, H 11:14am 6.47ft, L 4:39pm 0.42ft, H 11:24pm 7.23ft

Aug 29th (Mon) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:53am-7:49pm, L 5:05am 0.47ft, H 11:51am 6.61ft, L 5:21pm 0.48ft, H 11:59pm 7.10ft

Aug 30th (Tue) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:54am-7:47pm, L 5:41am 0.40ft, H 12:28pm 6.76ft, L 6:04pm 0.59ft

Aug 31st (Wed) Tides for (532) Church Flats, Stono River. sunrise 6:54am-7:46pm, H 12:35am 6.91ft, L 6:19am 0.37ft, H 1:08pm 6.91ft, L 6:52pm 0.73ft